Arte&Deseño na Natureza

Varios alumnos do IES Terra do Xallas están participando no encontro virtual de Romanía sobre “Arte na Natureza” dentro do marco do proxecto Erasmus+. Traballan virtualmente co alumnado dos outros 5 países socios, compartindo información sobre artistas e escritores que basean a súa obra nos elementos da natureza, analizan a importancia do xogo ó aire libre e crean novos xogos a través das ferramentas dixitais.

FOTOS